Trimmer Soğuk Kaynak Nedir?

Trimmer Soğuk kaynak

            Trimmer soğuk kaynak tekniğinde eklenecek saçlar bir çeşit tutkal ile kişinin saçlarına eklenmektedir. Ülkemizde mikro jel kaynak, mikro kaynak olarak adlandırılmasına karşın bu yöntemin mikro kaynak ile herhangi bir ilgisi yoktur. Eklenen tutamlar mikro kaynaktaki gibi ince değil, keratinde olduğu gibi büyük tutamlar halindedir. Bu yöntemin keratin yada boncuktan tek farkı kullanılan malzemenin yapıştırıcı tutkal olmasıdır.

             Soğuk kaynak yönteminin bir diğer dezavantajı da yapıştırılan kaynakların kısa sürede beyazlaşması ve saçların dökülmeye başlamasıdır. Ayrıca kaynakları çıkartmak istendiğinde saçlara zarar vermesi de bir diğer kötü yanıdır.

Mikro Bant Saç Kaynağı

Mikro bant kaynak            Bir diğer saç kaynak yöntemi de mikro bant kaynağı olarak adlandırılan tekniktir. Mikro bant yönteminin tek avantajı bu işlemin kısa sürede yapılabilmesidir. Bu teknikte eklenecek saçlar para bantı kalınlığında bir bant ile kişinin saçlarına yapıştırılmaktadır. Eklenen saçlar bir bant şeklinde olduğundan saçları toplarken yada şekil verirken sıkıntılar yaşanmaktadır. Eklenen saçların bant şeklinde olması sebebiyle saçlar taranamamakta ve zamanla uzadıkça kötü bir görünüm almaktadır.


            Birçok dezavantajından dolayı bu yöntem Avrupa ve Amerikada tercih edilmemesine rağmen ülkemizde uygulanılmaya çalışılmaktadır.